Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2019 Công ty Cổ phần Tràng An

24/12/2018

THƯ MỜI 
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
   Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
   Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tràng An (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty:
1. Thời gian: 8h30 ngày 04/01/2019.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Tràng An - Lô CN6 - KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội.
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Công ty đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 22/12/2018.
4. Chương trình đại hội: Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu trên website Công ty Cổ phần Tràng An tại địa chỉ www.trangan.com.vn
6. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty). Giấy ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2018.
Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội ./.
Trân trọng thông báo!

Các tin bài khác