Tuyển dụng

Công ty
STT
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
1
05 Thủ Kho Nam
Số lượng: 05
Địa điểm làm việc: Công ty CP Tràng An - Lô CN6- KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2017
05
Công ty CP Tràng An - Lô CN6- KCN Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội
15/07/2017
2
Công nhân cơ khí
Số lượng: 03
Địa điểm làm việc: Số 233 - Đường Sào Nam – Phường Nghi Thu - TX Cửa Lò- Nghệ An
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2017
03
Số 233 - Đường Sào Nam – Phường Nghi Thu - TX Cửa Lò- Nghệ An
15/02/2017
3
Kỹ sư Cơ điện
Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: số 233 - Đường Sào Nam – Phường Nghi Thu – TX Cửa Lò
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2017
01
số 233 - Đường Sào Nam – Phường Nghi Thu – TX Cửa Lò
15/03/2017
4
Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
Số lượng: 03
Địa điểm làm việc: Số 233 - Đường Sào Nam – Phường Nghi Thu - TX Cửa Lò- Nghệ An
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2017
03
Số 233 - Đường Sào Nam – Phường Nghi Thu - TX Cửa Lò- Nghệ An
15/03/2017
5
NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN
Số lượng: 03
Địa điểm làm việc: Thanh Hóa
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2016
03
Thanh Hóa
25/10/2016
6
TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN
Số lượng: 90
Địa điểm làm việc: Nghệ An
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2016
90
Nghệ An
31/08/2016