Tuyển dụng

Công ty
STT
Vị trí tuyển dụng
Số lượng
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
1
[TUYỂN DỤNG] SUP BẮC GIANG
Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Bắc Giang
Hạn nộp hồ sơ: 14/07/2018
01
Bắc Giang
14/07/2018
2
[TUYỂN DỤNG] SUP THANH HÓA
Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Thanh Hóa
Hạn nộp hồ sơ: 14/07/2018
01
Thanh Hóa
14/07/2018
3
[TUYỂN DỤNG] SUP NINH BÌNH
Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Ninh Bình
Hạn nộp hồ sơ: 14/07/2018
01
Ninh Bình
14/07/2018
4
[TUYỂN DỤNG] SUP HÀ NỘI
Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2018
01
Hà Nội
15/07/2018
5
[TUYỂN DỤNG] ASM Đông Bắc Bộ
Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2018
01
Hà Nội
15/06/2018
6
05 Thủ Kho Nam
Số lượng: 05
Địa điểm làm việc: Quốc Oai - Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 14/07/2017
05
Quốc Oai - Hà Nội
14/07/2017
7
Công nhân cơ khí
Số lượng: 03
Địa điểm làm việc: Nghệ An
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2017
03
Nghệ An
14/02/2017
8
Kỹ sư Cơ điện
Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Nghệ An
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2017
01
Nghệ An
14/03/2017
9
Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
Số lượng: 03
Địa điểm làm việc: Nghệ An
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2017
03
Nghệ An
14/03/2017
10
NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN
Số lượng: 03
Địa điểm làm việc: Thanh Hóa
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2016
03
Thanh Hóa
24/10/2016
11
TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN
Số lượng: 90
Địa điểm làm việc: Nghệ An
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2016
90
Nghệ An
30/08/2016