Bánh Quế

Món quà Tình Thân
Trao tay hạnh phúc
Giòn tan yêu thương
Ấm lòng người Việt