Thành tựu - Giải thưởng - Công ty Cổ phần Tràng An


Huân chương Lao Động Hạng 3 - 2011

Bằng khen UBND TP Hà Nội - 2014

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt - 2010

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc TP Hà Nội - 2011

Chứng nhận An toàn thực phẩm

Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua TP Hà Nội - 2011

TOP 500 Sản phẩm - Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2011

Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao - 2012

Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao - 2014