Công ty cổ phần Tràng An Thông Báo Về Thủ Tục Rút Công Ty Đại Chúng

16/04/2018

Công ty cổ phần Tràng An trân trọng thông báo đến Quý cổ đông được biết về việc Công ty rút khỏi danh sách công ty đại chúng như sau:
Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2327/UBCK-GSĐC về việc hủy hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Tràng An kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2018.

 

Các tin bài khác