Tin tức

Giải quyết khó khăn để xây dựng quan hệ Lao động hài hòa

Giải quyết khó khăn để xây dựng quan hệ Lao động hài hòa

01/08/2016
CĐ Cty CP Tràng An đã tạo được uy tín cao đối với NLĐ trong Cty. Để có được điều này, CĐ Cty CP Tràng An luôn xác định và tập ...
HOẠT ĐỘNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

HOẠT ĐỘNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

01/08/2016
Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ đã viết nên những trang sử hào hùng của dân ...
Khánh thành nhà máy Bánh kẹo Tràng An – Hà Nội

Khánh thành nhà máy Bánh kẹo Tràng An – Hà Nội

01/08/2016
Năm 2011, Công ty cổ phần Tràng An đã quyết định đầu triển khai thực hiện Dự án “ Xây dựng Nhà máy Bánh kẹo Tràng An - Hà Nội” tại ...